Supervisie, coaching, intervisie en begeleiding voor wie?

Slimcoaching richt zich op:

- Werkers in de GGZ en VG sector
- Teams in de GGZ en VG sector
- Ouders/verwanten van GGZ en VG cliëntenSupervisie

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn/haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Begeleiding

Begeleiding kan voor mij divers zijn; ondersteunend, adviserend of daadwerkelijk begeleidend.
Maar ook trainend, sturend en lerend.
Begeleiding kan er als volgt uit zien :
• Het vinden van een geschikte hulpverleningsinstantie – of instelling
• Advies en ondersteuning aan ouders en/of familie
• Het ontwikkelen en schrijven van een methodisch begeleidings – of zorgplan
• Mediation tussen zorgvrager en zorgaanbieder
• Financiële en personele adviezen aan PGB-houders
• Inhoudelijke aandachtsgebieden:
- Gedragsproblematiek
- Autisme
- Niet Aangeboren Hersenletsel
- Teambuilding
- Studiebegeleiding aan MBO/HBO-studenten