Scholing:

- Hbo-inrichtingswerk
- Opleiding tot geregistreerd supervisor
- Competentie gericht coachen, post-hbo
- Diverse management/team trainingen


Ervaring:

Sinds 30 jaar, waarvan 20 jaar als (zorg)leidinggevende, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verstandelijk gehandicapten zorg (VG).

Specifieke ervaring met gedragsproblematiek, psychiatrie, autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel.

Teambuilding, trainingen, supervisie, intervisie, studie/scriptie begeleiding en crisismanagement.

Kennis van zorgvraagformulering en -indicaties; persoonsgebonden budgetten